• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Oferta, którą biuro rachunkowe Biegła Księgowa proponuje klientom
Oferta, jaką biuro rachunkowe Biegła Księgowa proponuje zleceniodawcom odwołuje się do wielu dziedzin. W rezultacie zleceniodawcy mają świadomość, że niezależnie od faktu, na jakiego rodzaju świadczenia się zdecydują, będą stosownie potraktowani. Mogą między innymi liczyć na skorzystanie z pełnej księgowości, a więc kompleksowego prowadzenia ksiąg podatkowych. Zaprezentowane biuro rachunkowe Giebułtów zapewnia także kompleksową obsługę kadr i płac, wykonywaną przez: sporządzanie list płac, opracowanie treści umów o pracę, opracowanie świadectw pracy, a także przez prowadzenie akt osobowych personelu. Każdy przedsiębiorca ma możliwość również zdecydować się na to, aby mający doświadczenie księgowy poprowadził dla niego księgę ewidencji VAT wraz z ewidencją środków trwałych. Obszar każdej współpracy omówiony jest na sposób indywidualny, podczas pierwszej rozmowy. Biuro księgowe proponuje świadczenia też do mniejszych spółek, jakimi są przykładowo: kwestia podwójnego opodatkowania, czy ograniczenie odpowiedzialności majątkowej osobistej właścicieli.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.