• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Po co i w jaki sposób się robi wycenę przedsiębiorstwa

Jakimi sposobami może być wykonana wycena przedsiębiorstwa
W czasie funkcjonowania każdej firmy mogą się pojawić przypadki, gdy z jakiś powodów będzie potrzeba oszacowania jej wartości. Na przykład to może być nabycie lub sprzedaż takiego przedsiębiorstwa, podział lub też zaciągnięcie jakiejś bankowej pożyczki. Pozwoli to wszystkim stronom zorientować się, jak faktycznie wygląda cała sytuacja, i w oparciu o to podjąć odpowiednie decyzje biznesowe. Zależnie od sytuacji wycena przedsiębiorstwa przeprowadzona być może kilkoma różnymi sposobami. Bardzo często wykorzystuje się podejście majątkowe, w którym od sumy aktywów odejmowane są wszystkie pasywa. Ale nie w każdej sytuacji ta metoda będzie odpowiednia, dlatego też można użyć dochodowego i porównawczego podejścia. Przy dochodowym podejściu wartość firmy zostaje ustalona na podstawie planowanych dochodów, z ujęciem istniejących kosztów. Jeśli chodzi o metodę porównawczą firma porównywana jest z pozostałymi podmiotami funkcjonującymi w jakiejś branży, i w oparciu o to szacowana jest jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.