• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Upadłość konsumencka – wiele, co musisz wiedzieć
Gdyby upadłość konsumencka pozostanie potwierdzona, kolejnym krokiem jest opracowanie planu spłaty bądź też restrukturyzacji zadłużenia. W zależności od jurysdykcji i okoliczności, plan ten może obejmować spłatę części zadłużenia przez zdefiniowany czas czasu lub restrukturyzację, jaka pomniejsza wielkość zadłużenia czy też zmienia warunki spłaty – upadłość konsumencka radom. Plan ten jest na ogół ustalany we współpracy z syndykiem sądowym. Po potwierdzeniu planu spłaty przez sąd, figura zadłużona musi go ściśle szanować. To świadczy harmonijne dopełnianie spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. W trakcie trwania planu spłaty, dłużnik jest w wielu przypadkach objęty dozorem sądowym w celu monitorowania postępu oraz egzekwowania przestrzegania warunków upadłości. W wypadku poprawnego wykonania planu spłaty bądź też spełnienia odmiennych warunków postawionych przez sąd, dłużnik może pozyskać tzw. dyscyplinę sądową (czyli orzeczenie zakończenia postępowania upadłościowego). Oznacza to, iż osoba ta pozostała odłączona od własnych wierzytelności objętych upadłością konsumencką, a jej wypadek pieniężna zaczyna się uzupełniać.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.